Zespół RED-S w siatkówce. Czym jest i kogo dotyczy?

Zespół RED-S – co to jest? Oficjalne stanowisko na temat zespołu RED-S wydał w 2014 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Zespół ten jest niejako szerszym spojrzeniem na opisywaną już kilkadziesiąt lata temu triadę sportsmenek. Famale Athlete Triad (triada sportsmenek) była definiowana jako współwystępowanie niskiej dostępności energii, zaburzeń cyklu menstruacyjnego i obniżonej gęstości mineralnej kości u zawodniczek. Po […]